XII SZKOŁA NEONATOLOGII
Co warto wiedzieć o wcześniakach?

4 - 5 GRUDNIA 2020r.

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

300,00 zł
- zgłoszenie do 30 listopada 2020r.
350,00 zł - zgłoszenie od 1 grudnia 2020r.
400,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

180,00 zł - Pielęgniarka
150,00 zł - StudentUWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  certyfikat uczestnictwa
5)  przerwy kawowe
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia (szwedzki stół)
7)  streszczenia wykładów
8)  udział w warsztatach


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „XII Szkoła Neonatologii”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2