XII SZKOŁA NEONATOLOGII
Co warto wiedzieć o wcześniakach?

4 - 5 GRUDNIA 2020r.

KOMITET
NAUKOWY

Komitet Naukowy:

Przewodniczący:

Prof. Ryszard Lauterbach

Klinika Neonatologii UJ CM w Krakowie

 

Członkowie:

Dr n. med. Witold Błaż (Rzeszów),

Prof. Rafał Chrzan (Kraków),

Dr hab. Hanna Czajka (Kraków),

Dr hab. Barbara Królak - Olejnik (Wrocław),

Dr n. med. Zbigniew Kordon (Kraków),

Prof. Przemko Kwinta (Kraków),

Prof. Beata Łoniewska (Szczecin),

Dr hab. Iwona Maruniak - Chudek (Katowice),

Dr hab. Dorota Pawlik (Kraków),

Prof. Krzysztof Rytlewski (Kraków),

Dr hab. Tomasz Szczapa (Poznań)

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2